Denna butik använder cookies och annan teknik så att vi kan förbättra dina upplevelser på våra webbplatser.

REKLAMATIONSRÄTT
Vår reklamationsrätt gäller för fel i material och/eller fabrikationsfel. Du kan få varan reparerad, bytt, pengarna i retur eller en nedsättning av priset
beroende på situationen. Reklamationsrätten gäller inte vid fel eller skador som uppstått vid felhantering av
produkten/prestanda. Du skal reklamera inom ”rimlig tid” efter att du har upptäckt felet.

Stilfullt.se står för returkostnader i rimligt omfång av din reklamation.

Reklamationsrätten gäller inte om:
det inte finns något fel eller om felet beror på slitage, felaktig användning (t.ex. i strid med bruksanvisningen) eller yttre påverkningar (t ex blixtnedslag, förlust, slag, vätska eller fukt). I dessa fall ska du själv stå för kostnaderna för produktinspektion och eventuell reparation.

Produktinspektion:
I förbindelse med att Stilfullt undersöker din reklamation, har Stilfullt rätt att ta ut en avgift för produktinspektion, om felet inte omfattas av garantin (se ovan). Avgiften beror på produkten i fråga. Examinationsavgift är 500 kr. Eller, dock maximalt vad produkten kostar som ny.

Retur, reklamationer och utnyttjande av ångerrätten skickas till

Stilfullt
Klädesvägen 34, lgh 1001
168 76 Bromma
Sverige

Vi mottager inte returförsändelser som är skickade med postförskott

Återbetalning
Vid en återbetalning ombeds du att uppge dina bankuppgifter, så som clearingnummer och kontonummer, så att det avtalade belopp kan överföras. Dessa upplysningar kan utan risk upplysas per e-post, eller över annan elektronisk form då det inte är känslosamma upplysningar och informationen kommer enbart att användas i syfte för återbetalning.

ÅNGERRÄTT
Du har 14 dagars full returrätt på produkter köpta i vår web shop.
Perioden räknas från den dag:
• När du mottager försändelsen.
• Får den sista produkten i fysisk besittning, när det rör sig om en order som är uppdelad i olika eller
fler försändelser.
• Får det sista parti, eller sista del i fysisk besittning, när det rör sig om en leverans som består av
produkter som består av flera partier/delar.
• Den första produkt i fysisk besittning, när det rör sig om regelmässig leverans av produkter över en
bestämd period.

Returkostnaderna skall du själv betala för

Innan 14 dagar räknat från tidpunkten du mottagit varan/varorna skall du ge besked om du önskar att ångra ditt köp.
Meddelande skall ges via e-post till info@stilfullt.se. I meddelandet skall du göra det tydligt att du önskar att
utnyttja din ångerrätt.
Du kan inte ångra ditt köp genom att neka att hämta ut din försändelse, utan att du samtidigt ger oss besked
om varför du nekar att hämta ut din försändelse.
Vid beställning av alla produkter såsom rengöringsmedel, livsmedel eller liknande är original
förpackningen en del av produktens värde. Du skall därför alltid skicka med den vid retur.

Produkter som inte ingår i ångerrätten
Följande produkter ingår inte i ångerrätten.
• Förseglade produkter som av säkerhetsskäl eller av hygienmässiga orsaker inte kan returneras om
förseglingen brutits efter leverans.
• Produkter, på grund av sin natur blir oupplösligt blandat med andra vid leverans.
• Produkter där plomberingen har tagits bort.
• Produkter som försämrats eller föråldrats snabbt.

RETURNERING
Du skall skicka din order i retur, senast 14 dagar efter det att du har använt dig av ångerrätten. Du står själv
för alla returkostnader och du är ansvarig för att produkten är väl paketerad.
Du skall bifoga en kopia av orderbekräftelsen.
Du är ansvarig för produkten från den tidpunkt du har fått din försändelse och till det att vi mottager din retur.
Vi mottager inte försändelser som är skickat till oss mot postförskott.

Produktens tillstånd vid returnering
Du är ansvarig för eventuella försämringar av varans värde, på grund av hantering annat än vad som är
nödvändigt för att bestämma produktens art, egenskaper och sätt. Med andra ord kan du prova produkten
som om du provade det i en fysisk butik.

Om produkten provas på annat sätt än det som beskrivs ovan, räknas produkten som använd. Vilket innebär
att vid återköp av inköpet kommer endast en del eller inget av inköpsbeloppet att returneras, beroende på
varans handelsvärde vid mottagningstidpunkten av returen. För att få hela inköpsbeloppet måste du prova
produkten utan att faktiskt använda den.

ÅTERBETALNING
Ångrar du ditt köp, får du givetvis det belopp du har inbetalt till oss i retur. Vid avskrivningar som du är
ansvarig för kommer detta köpbelopp att dras av.

Vid användande av din ångerrätt återbetalas alla betalningar som erhållits från dig i samband med den
aktuella ordern, inklusive leveranskostnader (förutom extrakostnader på grund av ditt val av leverans än den
billigaste form av standardleverans vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar från det att vi har
fått meddelande om ditt beslut att utnyttja din ångerrätt.

Återbetalning sker med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du
inte uttryckligen överenskommet något annat.

navigation